15u10

Volledige site De Naeyer wordt gesaneerd: overal PFAS

De Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM gaat de volledige site van de vroeger papierfabriek De Naeyer saneren. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat er PFAS-verontreiniging aanwezig was, maar uit een grondiger onderzoek blijkt die vervuiling nu over de hele site verspreid te zijn, zonder een duidelijke bron te kunnen aanduiden. Vandaag is er geen gevaar voor de volksgezondheid, blijkt uit de metingen, maar dat moet op lange termijn vermeden worden. Daarom wordt er meteen gestart met een volledige sanering van het gebied.

Volledige toplaag afgegraven

De De Naeyersite is nog in volle ontwikkeling. Een deel van de site is al bewoond, op een ander deel wordt nog gebouwd. Het is nu de bedoeling om de volledige toplaag op de hele site af te graven en te vervangen door propere grond. Dat is een proces dat in fasen zal gebeuren. De eerste fase begint begin volgend jaar al en zal een half jaar duren. Ook de ontwikkelaars van het deel van de site dat nog in ontwikkeling is, zullen betrokken worden. 

OVAM zal nog verdere metingen uitvoeren van het binnenhuisstof in een aantal geselecteerde huizen op de site, om de gevolgen voor de bewoners nog beter in kaart te brengen.

Omdat het gaat om een vervuiling uit het verleden, neemt OVAM de kosten voor de sanering op zich.