20u48

Voor 15 kinderen geen plek in buitengewoon onderwijs in Mol

Na Gibbo Galbergen in het secundair buitengewoon onderwijs kampt nu ook Saigo Sterrenbos in Mol met plaatsgebrek voor nieuwe leerlingen. Op dit ogenblik is er geen ruimte meer voor kinderen van het zogenaamde type twee onderwijsaanbod, kinderen met een verstandelijke beperking. Daardoor staan er nu al 15 kinderen op de wachtlijst en moeten zij dus uitwijken naar scholen buiten Mol.
insluiten