16u34

Voorlopig geen binnenactiviteiten voor kinderen tot 12 jaar

De gemeentebesturen van Mol, Balen, Dessel, Retie, Geel, Meerhout en Laakdal behouden het verbod op binnenactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze wijzigen dus het aangekondigde afbouwscenario en gaan in op het verzoek van de provinciegouverneur om de buitenschoolse sociale contacten tussen kinderen maximaal te beperken.

De oproep van de provinciegouverneur wordt gesteund door de medische experts die de lokale cijfers interpreteren en de gemeentelijke crisiscellen begeleiden. Zij beschouwen de komende weken als een cruciale periode om een derde golf te vermijden. 

Naast risicovolle contacten tussen volwassenen spelen ook kinderen onmiskenbaar een rol in de verspreiding van besmettingen. De jongste dagen gaan de besmettingscijfers weer in de verkeerde richting en zijn er besmettingen in alle leeftijdscategorieën.