13u35

Vooruit Mechelen pleit voor specifiek meldpunt homofoob geweld

Vooruit Mechelen wil een meldpunt voor homofoob geweld in het leven roepen. Uit cijfers die Thijs Verbeurgt, gemeenteraadslid voor Vooruit opvroeg, blijkt dat er in de politiezone Mechelen-Willebroek sinds 2013 veertien klachten binnenkwamen van homofoob geweld.

Anoniem meldpunt

Hoewel we in België al jaren één van de voorlopers van gelijke rechten voor holebi’s en transgenderpersonen zijn, is er nog werk aan de winkel zegt Thijs Verbeurgt.  De 14 meldingen bij de politiezone Mechelen-Willebroek zijn wellicht maar een deel van het reële aantal feiten want veel slachtoffers maken geen melding van dergelijke feiten en dat bevestigt ook de korpschef van de politiezone. 

De politie reageerde ook positief op het voorstel van Vooruit voor een apart meldpunt waar men ook anoniem feiten kan melden.Men gaat nu onderzoeken of een dergelijk meldpunt op de website van de politie kan plaatsen. “Een apart meldpunt dat breed gecommuniceerd wordt en waar men online anoniem feiten kan melden, kan inderdaad de drempel aanzienlijk verlagen.” Daarnaast gaf de korpschef ook aan dat er wordt ingezet op vorming van de politieagenten om zo goed mogelijk om te gaan met meldingen van homo- en transfobie.