13u45

Vorselaar wil pionier zijn in sociaal autodelen

Ook Vorselaar, één van onze kleinste gemeenten, start met autodelen en wil daarin zelf een pioniersrol spelen. De gemeente wil dat ook kwetsbare en inwoners die het niet zo breed hebben, van het systeem gebruik kunnen maken. Het gemeentebestuur heeft daarom onder meer zelf smartphones aangekocht en een sociaal tarief uitgewerkt. Ook bouwpromotoren van grotere woonprojecten kunnen minder parkeerplaatsen aanleggen dan verplicht, als ze budget vrijmaken voor deelmobiliteit.
insluiten