6u27
De wereld vandaag
dinsdag 5 juli
23°C
7 km

Vrije inloopmomenten boosterprikken voor jongeren in Lier

Het vaccinatiecentrum van Lier organiseert 6 vrije inloopmomenten voor boosterprikken voor jongeren. Nu donderdag is het eerste prikmoment voorzien. Op 19 februari het laatste. Het centrum is telkens open van 16 tot 19.30 uur. Een afspraak maken hoeft dus niet, jongeren uit Berlaar, Lier, Nijlen en Duffel moeten wel een ondertekende toestemming meebrengen van hun ouders.