7u40

Vrijwilligers gezocht voor vaccinatiecentrum De Zwaan

De gemeentebesturen van Mol, Balen, Dessel en Retie doen een oproep naar niet-medische vrijwilligers voor het vaccinatiecentrum op site De Zwaan in Mol. Het gaat onder meer om onthaal- en baliemedewerkers, wegwijzers en toezichters.

Niet-medische taken

Het vaccinatiecentrum van eerstelijnszone Baldemore op site De Zwaan in Mol heeft bij een eerdere oproep al 450 mensen met een medische achtergrond bereid gevonden om mee te helpen. Nu doen de vier gemeenten van de eerstelijnszone een oproep naar vrijwilligers voor de niet-medische taken.

Zo zoeken de gemeenten vrijwilligers voor de functies van onthaalmedewerker, baliemedewerker, wegwijzer en toezichter om bij volle capaciteit zeven dagen op zeven drie werkshiften vlot te kunnen invullen.

Tussen 1 en 15 februari kunnen alle vrijwilligers rekenen op een korte opleiding in het vaccinatiecentrum. Ook wie zich al eerder spontaan kandidaat stelde, vult best het nieuwe e-formulier in op www.gemeentemol.be.

(foto archief: opbouw vaccinatiecentrum De Zwaan)