20u51

Waardevolle muurschilderingen aangetroffen in Sint-Janskerk

Bij restauratiewerken in de Sint-Janskerk in Mechelen zijn twee waardevolle muurschilderingen tevoorschijn gekomen. Die dateren uit de vijftiende tot de zeventiende eeuw. Restaurateur Lapis Arte trof ze aan bij het demonteren van de schilderijen van de altaren.

Om de restauratiewerken aan de altaren te kunnen verderzetten, moet stootschade aan de muurschilderingen absoluut worden vermeden. Dit maakt het onderzoek en de conservatie van de achterwanden hoogdringend. Het onderzoek, de testen en de noodfixatie kosten zo’n € 16.800 extra. De stad heeft daarvoor  een onderzoekspremie van 80% aangevraagd bij de Vlaamse Overheid.

De muurschilderingen blijven niet zichtbaar in de kerk na de restauratie, maar er wordt wel een foto-archief van gemaakt. Je kan ze wel nog bezichtigen, want de werken lopen nog tot september 2022.