15u03

Werken kerken Wezel en Sluis moeten historisch waardevol erfgoed veiligstellen

Zowel de kerk van Mol Wezel als die van Mol Sluis werden in het kerkenplan opgenomen als kleine stemmige kerken met erfgoedwaarde. Ze blijven dan ook op lange termijn behouden voor de eredienst. Om de toekomst van de kerken te garanderen krijgen een grondige opknapbeurt. Op vraag van de gemeente en beide kerkbesturen stelde de vzw Monumentenwacht Vlaanderen voor beide kerken een meerjarenonderhoudsplan op met kostprijsindicatie.

Voor de kerk van Wezel zijn voor de volgende jaren onder andere volgende werken opgenomen: Herstellen dak, reinigen goten en afvoer, schilderen ijzeren kruis, muurankers, diefijzers, … Plaatsen nieuwe muurankers en verluchtingsroosters, bijwerken muren, plaatsen gerenoveerde haan en bol, plaatsen verlichting op zolder en andere elektriciteitswerken. twee nieuwe dakkapellen en  aanpassing elektriciteit in heel de kerk, pleisterwerken, vervangen hout en schilderen van daklijst en werken aan het sanitaire blok.

In de kerk van Sluis zijn de werken al volop bezig. Het gaat om het verwijderen van asbesthoudende dakleien en nieuwe leggen, beschadigde nokken en dakelementen verwijderen, afvoergoten controleren en herstellen en kerktoren en kerkspits reinigen. Volgend jaar volgen nog schilderwerken en de installatie van een sanitaire cel.