12u53

Willebroek gaat in tegen tendens: extra investeringen in aangepast meerjarenplan

Het college van burgemeester en schepen in Willebroek heeft op woensdag 7 december haar aangepaste meerjarenplanning voorgesteld. Opvallend is dat Willebroek, met extra investeringen in de aangepaste meerjarenplanning, tegen de tendens van de meeste andere gemeenten ingaat. Geopolitieke ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne treffen Willebroek ook, klinkt het, maar toch legt de gemeente een positieve begroting voor.

5 miljoen voor nieuw politiekantoor

Willebroek heeft enkele extra investeringen op het programma gezet. Zo is er 5 miljoen euro voorzien voor de bouw van een nieuw politiekantoor. Bijna 1,8 miljoen euro wordt de komende jaren voorzien om verwarmingssystemen te vervangen en klimaatplafonds te installeren in het Administratief Centrum. Ook het project Willebroek Zuid en het studieproject Overwinningsstraat-Captain Trippstraat mogen op 1,1 miljoen euro rekenen. Ten slotte maakt het gemeentebestuur nog 3,3 miljoen euro extra vrij voor de projecten in de Breendonkstraat, Baasveld Centrum en fase vier van het lopende project Willebroek Morgen.

Volledige loonindexering

Naast de extra investeringen in tal van projecten wil de gemeente ook de inwoners niet in de steek laten. Zo voert de gemeente de volledige 6% loonindexering door en gaat de fietsvergoeding voor haar personeelsleden omhoog. Verder wordt in de zorgsector de overgang gemaakt naar IFIC-schalen. Daarnaast trekt de gemeente ook nog 180 000 euro uit om ervoor te zorgen dat werknemers die 10 jaar in dienst zijn, kunnen doorschalen van het E-niveau naar het D-niveau. Ten slotte wordt ook de Energietoelage opgetrokken.

In het meerjarenplan heeft Willebroek ook een extra bijdrage voorzien voor WIKA en een nieuw budget voor Wondermuren en Belevingssteegjes. Er wordt ook een extra subsidie voorzien voor de opwaardering van kermissen in de deelgemeente. Daarnaast krijgen de feesteditie van 75 jaar Carnaval en het zomerprogramma extra budget. Nieuwe budgetten werden dan weer vrijgemaakt voor de aankoop van bomen, autoloze zondag, het klimaateducatieprogramma 2 Imprezz en het project Autodelen.

Ten slotte zal de gemeente ook nog een tiental nieuwe werknemers aanwerven. 

Foto: archiefbeeld