23u38

Woonveer Klein-Brabant zet in op controles van buitenlandse eigendommen

Sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant gaat haar huurders controleren op het bezit van onroerend vastgoed in het buitenland.

Mensen komen alleen in aanmerking voor een sociale woning als ze nog geen eigendom bezitten, ook niet in het buitenland. Voor eigendommen in België kan dit makkelijk gecontroleerd worden via het kadaster, maar voor het buitenland was dat niet mogelijk. Maar daar komt nu verandering in.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) heeft een raamovereenkomst fraudeonderzoek buitenlandse eigendommen afgesloten met een pool van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het onderzoek van onroerende goederen in het buitenland. Als een sociale huisvestingsmaatschappij vermoedt dat een sociale huurder onroerende goederen in het buitenland bezit, kan ze hiervan gebruik maken. De raamovereenkomst geldt voor 41 landen.

Verklaring op eer

Woonveer Klein-Brabant heeft nu beslist om het onderzoek naar buitenlands onroerend bezit van alle huurders op te starten. Alle huurders worden aangeschreven en verzocht een ‘verklaring op eer’ met betrekking tot eigendom in het buitenland te bezorgen. Wanneer er een vermoeden is dat een huurder een eigendom heeft in het buiten, wordt een onderzoek opgestart.

Bij eerdere onderzoeken in andere gemeenten kwamen heel wat misbruiken aan het licht. In lier bijvoorbeeld moesten recenten nog zeventien gezinnen hun sociale huurwoning verlaten nadat bleek dat zij in het buitenland al een woning hadden.