0u34

Zomerschool voor kinderen met taalachterstand

Ook tijdens deze zomer openen scholen hun deuren voor leerlingen die nood hebben aan een herhaling van de geziene leerstof van het voorbije jaar. Het Sint-Pietersinstituut in Turnhout richt al jaren tijdens de zomer, zomerscholen op voor anderstalige nieuwkomers. Maar sinds de coronacrisis merken ze dat veel meer kinderen nood hebben aan een opfrissing van de leerstof. Naast de gewone leerstof is er ook een speciale focus op taal, werken met de computer en sociale vaardigheden.
insluiten