17u02

Zo'n 110 000 vaccins gezet in vaccinatiecentrum Lier

Tot nu toe zijn er in totaal 109 292 vaccins gezet in het Lierse vaccinatiecentrum Pallieterland. Vanaf 26 juli zijn ook de jongeren, 12- tot 15-jarigen, aan de beurt. Zij kunnen dan een Pfizervaccin krijgen. Die leeftijdscategorie heeft een toestemming van de ouder(s) of voogd nodig om gevaccineerd te worden. Dat kan door samen met de ouder(s) of voogd naar het vaccinatiecentrum te gaan of door een toestemmingsbrief mee te brengen.

Weigering vaccins

Lang niet iedereen kan of wil zich laten vaccineren door medische redenen bijvoorbeeld. Zo'n 1401 personen hebben een vaccin geweigerd, omdat ze het niet willen. 50 personen omdat er een medische contra-indicatie is en 676 personen hebben het geweigerd omdat ze al gevaccineerd waren toe ze een uitnodiging ontvingen zoals bijvoorbeeld zorgverleners.

 

Vaccinatiegraad

Van de 18-64-jarigen kreeg zo'n 87.6% minstens 1 dosis vaccin en is 41.87% volledig gevaccineerd.  Bij de 65-plussers licht de percentage iets hoger, 95.72% kreeg minstens 1 dosis en 87.84% is volledig gevaccineerd.