11u53

Zone 30 in centrum Westerlo

Westerlo wil de snelheid in het centrum van de gemeente beperken tot 30 km/u. Die maatregel is gisteren goedgekeurd op de gemeenteraad. Het volledige centrum dat valt binnen de ring wordt zo een zone 30. Hiermee wil het gemeentebestuur de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van de gemeente verhogen. Ook winkelen in het centrum van Westerlo wordt zo aangenamer. Westerlo volgt hiermee het voorbeeld van vele steden en gemeenten.

De zone 30 zal langs de 5 invalswegen worden aangegeven onmiddellijk vanaf inrijden van het centrum vanuit de ring. Dat zorgt voor duidelijkheid. In de Polderstraat komen flankerende maatregelen om zo het doorgaand sluipverkeer dat de verkeerslichten op de ring wil vermijden, te ontmoedigen snel door het centrum te rijden. 
 

“Westerlo telt vele handelszaken maar ook de aanwezigheid van de zorgcampus, de kunstencampus, SILA, de toeristische dienst, de kinderopvang en een lagere school maakt van deze snelheidsverlaging een logische beslissing”, vertelt schepen van mobiliteit en fietsbeleid Kristof Welters (CD&V).