13u43

Zone naast Sint-Lambertustoren in Muizen beschermd als archeologische site

De archeologische site in Muizen krijgt een definitieve bescherming. De voorlopige bescherming van deze site is nu goedgekeurd. Na een openbaar onderzoek van 30 dagen start de procedure voor de definitieve bescherming.

De middeleeuwse centraalbouw in Muizen werd ontdekt tijdens een archeologisch onderzoek in 1949. Tijdens een recent archeologisch onderzoek bleek dat de restanten van dit gebouw nog altijd goed bewaard zijn in de bodem. De toren van de voormalige Sint-Lambertuskerk, die er nog staat, is verbonden met het bodemarchief. In het muurwerk van de toren is de aanzet van de oude centraalbouw nog te zien. Het gaat hier om een voor Vlaanderen uiterst zeldzaam bovengronds visueel restant van een middeleeuwse ronde kerk, waarvan alleen nog de fundamenten bewaard zijn gebleven.  

Voor de stad Mechelen is de bescherming van deze middeleeuwse centraalbouw  als archeologische site dan ook van groot belang. Zowel cultuurhistorisch, landschappelijk als archeologisch.

Foto: Stad Mechelen

Beschermingsprocedure

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek van 30 dagen, zodat belanghebbenden hun bezwaren en opmerkingen over deze bescherming kunnen indienen. Wanneer dit is afgerond neemt het agentschap Onroerend Erfgoed een beslissing over de definitieve bescherming. Daarna kan de stad als eigenaar premies aanvragen voor bepaalde werken zoals bijvoorbeeld ontsluiting en heraanleg.