16u09

50 aanwezigen op buurtvergadering PFOS aan oude brandweerkazerne

In de sporthal aan de Mechelse Winketkaai daagden vanavond een 50-tal mensen op voor een informatievergadering over een vervuiling met PFOS aan de voormalige brandweerkazerne aan de Dageraadstraat. De Mechelse brandweer verhuisde enkele jaren geleden naar een nieuw gebouw aan de Nekkerhal. Na de verhuizing werd de site aan de Dageraadstraat onderworpen aan een bodemonderzoek. Daaruit blijkt nu dat het PFOS-gehalte in de bodem in de onmiddellijke omgeving van de oude kazerne tot 12 keer hoger is dan toegelaten.