23u45

Afvalkosten blijven gelijk voor gemiddeld Balens gezin

IOK wil de afvaltarieven in de Kempen gelijkschakelen: dit schept niet alleen duidelijkheid, maar gaat ook het afvaltoerisme tegen. Deze gelijkschakeling heeft ook gevolgen voor inwoners van Balen. Een aantal tarieven op het recyclagepark gaan omhoog, een aantal dalen en de meeste fracties blijven gratis.

Om deze lichte stijging (voor een gemiddeld gezin 13,31 euro/jaar) te compenseren, heeft de gemeente Balen beslist om de vaste kosten van de afvalophaling te verminderen. Voor huisvuil gaat dat zelfs van 27 naar 12 euro per jaar, het laagste van de Kempen. Ook de vaste kost voor GFT zakt van 9 naar 6 euro per jaar.

Op deze manier zal een gemiddeld Balens gezin dus uiteindelijk niet meer betalen dan voor de gelijkschakeling.