7u44
vrijdag 30 september
16°C
67 km

Afvaltoerisme containerpark Herentals gestopt

Het afvaltoerisme in het recyclagepark van Herentals is dit jaar sterk afgenomen. Zo werd er slechts een kwart van de hoeveelheid steenpuin binnengebracht in vergelijking met enkele jaren geleden. Volgens het stadsbestuur is dat te danken aan het feit dat er nu veel minder mensen van buiten Herentals hun afval komen brengen. In het verleden konden heel wat afvalfracties gratis worden binnengebracht. Door de verwachte daling van het aangeleverde afval is de verwerkingskost flink verminderd wat uiteindelijk een besparing betekent voor de Herentalse belastingbetaler, luidt het nog.

Besparing voor Herentalse belastingbetaler

Uit recente cijfers van IOK is gebleken dat er in Herentals een eind is gekomen aan het afvaltoerisme. De intercommunale afvalmaatschappij lichtte de resultaten toe na één jaar werking. Er waren in het verleden, toen het containerpark nog niet werd uitgebaat door IOK, te veel niet-Herentalsenaren die oneigenlijk gebruik maakten van het containerpark. Eerder kon men in Herentals afval gratis naar het containerpark brengen terwijl dit elders betalend was. Dat blijkt ook uit de lagere bezoekersaantallen. 

Het recyclagepark kreeg in 2021 meer dan 22.000 bezoekers over de vloer of 47,6% van de Herentalse gezinnen. De maanden april en juli waren het meest populair. IOK stelde vast dat het aantal kilo’s van een aantal afvalfracties sterk gedaald is. Het afgevoerde steenpuin is goed voor 900 ton, wat slechts 25% is van wat in 2018 werd afgevoerd. Ook de afvalfractie hout A+B was in 2021 goed voor 420 ton of slechts 36% van wat in 2018 werd afgevoerd. Tenslotte werd ook de afvoer van het groenafval bijna gehalveerd.

Door de verwachte daling van deze afvalfracties is de verwerkingskost verminderd met 88.513 euro, wat uiteindelijk een besparing oplevert voor de Herentalse belastingbetaler.