1u03

Asbest voortaan verpakt aanbieden op containerparken Ivarem

Afvalintercommunale Ivarem wil dat het inzamelen van asbestafval veiliger verloopt. Vanaf morgen moet het asbestcementafval daarom verplicht verpakt aangeboden worden op alle containerparken van de Ivarem-gemeenten. Vanaf dan kan je ook een aanvraag doen om je asbestcementafval aan huis te laten ophalen.

Aangepaste asbestzakken

Asbestcementafval (golfplaten, leien, vloertegels, … ) wordt al geruime tijd ingezameld op de recyclageparken. Nog te vaak gebeurt dat op een manier dat vezels kunnen vrijkomen tijdens het transport of op het recyclagepark en vandaar de nieuwe maatregelen. Hiervoor kan je voortaan aangepaste asbestzakken of -folie, tegen 1 euro per zak of 1 euro per meter, aankopen op de recyclageparken. Maar je kan ook een andere transparante verpakking met het asbestlogo gebruiken. Ook een set beschermende kledij die je er eveneens kan aankopen, kan je thuis gebruiken om de asbesthoudende materialen veilig te verwijderen. 

Wie vanaf morgen asbestcementafval onverpakt aanbiedt, wordt de toegang tot het recyclagepark geweigerd. Voor meer informatie kan je terecht op de website van IVAREM (www.ivarem.be/asbest) of bij de gratis infolijn 0800 90 441.