14u14

Extra grond voor bossen Bonheiden

Het OCMW van Bonheiden stelt aan het gemeentebestuur een paar braakliggende percelen ter beschikking voor bebossing. Wanneer bomen gekapt worden voor de realisatie van gemeentelijke projecten, is de gemeente verplicht dit te compenseren. Ofwel door een financiële bijdrage te leveren aan het Boscompensatiefonds of dus elders bomen aan te planten.
insluiten