2u25

Gemeente Laakdal start proefproject om hondenpoep voorkomen

De gemeente Laakdal krijgt regelmatige meldingen van overlast door hondenpoep in de omgeving van het Warandepad in Veerle bij Laakdal. De gemeente Laakdal start om die reden een proefproject om overlast van hondenpoep tegen te gaan.

Vijf pijlers

“We werken daarvoor rond 5 pijlers: infrastructuur, sensibilisering en communicatie, omgeving, participatie en handhaving.
Zo zullen er pijlen worden gehangen om duidelijk te maken waar de publieke vuilnisbakken zich bevinden. Daarnaast zullen de buurtbewoners van het Warandepad hierover geïnformeerd worden en gevraagd worden om het gekende campagnebord ‘kakje in het zakje’ op een goed zichtbare plaats te hangen.", legt Milieuschepen Benny Smets uit.