12u10

Inwoners kunnen participeren in zonnepanelen op Stede Akkers

Op het dak van zorgcampus Stede Akkers in Hoogstraten zijn de voorbije weken maar liefst 623 zonnepanelen geïnstalleerd. Die zijn samen goed voor een maximaal vermogen van 232MWH, een jaarlijks energieverbruik van 53 gezinnen.

“Deze nieuwe zonnepanelen zorgen ervoor dat de stad jaarlijks 61 ton minder CO2 uitstoot”, stelt schepen van klimaat Michel Jansen. “We zetten zo een volgende stap in de verduurzaming van Hoogstraten.” 

De zonnepanelen leveren stroom aan de gebouwen op de zorgcampus, zoals het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum, maar ook aan het net zelf. Dat betekent zowel voor de Hoogstratenaar als voor de stad een win-win. Want de energiefactuur van het woonzorgcentrum verlaagt en daarnaast kunnen de inwoners via een burgercoöperatie aandelen kopen en zo delen in de winst.

Infosessie

Daarvoor organiseert Campina Energie een kapitaalsoproep voor een bedrag van 200.000 euro. Het organiseert hierover een digitale infosessie op 3 februari om 20 uur. Er wordt dan uitgelegd hoe inwoners kunnen participeren, wat daarvoor de voorwaarden zijn en welke resultaten een investering kan opleveren.