17u12

Ivarem-gemeenten produceren steeds minder restafval

Ivarem haalde in 2019 in haar tien gemeenten 128,53 kg restafval per inwoner op. Dit is een lichte daling t.o.v. 2018 (129,13 kg/inwoner). De gemeente Putte behaalt opnieuw de beste resultaten met een gemiddelde van 87,79 kg/inwoner.

Daarnaast is de hoeveelheid recycleerbare afvalstoffen gestegen van 284,11 kg/inwoner in 2018 naar 304,85 kg/inwoner in 2019. Daardoor steeg de totale hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen van 413,24 kg per inwoner naar 433,38 kg per inwoner. 

IVAREM en de gemeenten blijven inspanningen leveren om de hoeveelheid restafval nog verder te doen dalen. Overschakelen op Diftar kan hier een oplossing zijn. Ook dit jaar scoren de Diftar-gemeenten opmerkelijk beter dan de gemeenten waar huisvuil in zakken wordt opgehaald (106,80 kg restafval/inw. t.o.v. 148,25 kg/inw.).