4u58

Negatief advies voor vierde windmolen in Gompel

Het schepencollege van Mol geeft een negatief advies voor een vierde windturbine op industrieterrein Berkebossen. Die zou komen op de bedrijfsterreinen van AGC Glass Europe in Gompel.

Het negatieve advies is gebaseerd op een eigen analyse van het aanvraagdossier van Luminus.  Zo heeft de tiphoogte van 200 meter een zeer grote impact op de directe omgeving en wijkt deze hoogte te sterk af van de drie andere windturbines. Daarnaast heeft deze vierde turbine een negatieve visuele impact op zowel het casino (een beschermd monument) als de citéwijk (onroerend bouwkundig erfgoed). Tenslotte staat deze vierde turbine onvoldoende in lijn met het kanaal en de overige drie turbines. Dit vergroot de storende visuele impact voor de bewoners van de nabijgelegen woonwijken.

Tijdens het openbaar onderzoek – dat afliep op 19 februari – kreeg het gemeentebestuur honderden bezwaarschriften. Deze worden verder geïnventariseerd en geanalyseerd. Uiteindelijk moet de deputatie van de provincie Antwerpen over het project beslissen.