0u33

Omwonenden vechten aanleg KMO-zone aan, maar bomenkap is al begonnen

Een bewoonster van de Tinstraat in Putte heeft een klacht neergelegd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De vrouw pikt het niet dat een projectontwikkelaar begonnen is met de kap van een aantal bomen. Achter de woningen in de Tinstraat komt binnenkort een KMO-zone. De lap grond was op het gewestplan al tientallen jaren ingekleurd als KMO-zone. Maar nu de werkzaamheden eindelijk van start gaan, willen sommige omwonenden het groen toch houden.
insluiten