20u39

Technopolis en Natuurpunt willen Zennebeemdenbos beschermen

De Zennebeemdbossen bestaan al eeuwenlang in de vallei van de Zenne en hebben een grote natuurwaarde met veel diversiteit van flora en fauna.

Het gaat om 9 ha ten zuiden van Technopolis die Natuurpunt en Technopolis samen willen bewaren voor de toekomst. Het gaat om grond buiten de projectzone waarvoor Plopsaqua een vergunningsaanvraag heeft ingediend.

Beschermd natuurgebied is zowel voor Natuurpunt als Technopolis leerrijk en belangrijk en sluit aan bij de functie van Technopolis als wetenschappelijk doecentrum. Natuurpunt zou het natuurgebied als het beschermd wordt, beheren.